Bestyrelse

Århus Akademis bestyrelse 2018-2022

  • Formand: Erik Hygum, direktør, personligt udpeget
  • Terje Vammen, direktør og partner, personligt udpeget
  • Andreas Vind, forstander, personligt udpeget
  • Jonna Fonnesbæk Hansen, lektor, udpeget af Aarhus Byråd
  • Peter Hall, underviser, udpeget af medarbejderne
  • Karina Kristensen, underviser, udpeget af medarbejderne, uden stemmeret
  • Peter Jellesen (STX), udpeget af eleverne
  • Emilie Lange Gregersen (HF), udpeget af eleverne
  • Erik Storm Rasmussen, vicerektor, uden stemmeret
  • Mette Jespersen, rektor, uden stemmeret

Bestyrelsens sammensætning og arbejdsopgaver er fastsat i Vedtægt for skolen.

Procedurer i forbindelse med bestyrelsens arbejdsopgaver er fastsat i Forretningsorden for bestyrelsen.