Bestyrelse

Århus Akademis bestyrelse 2016-17

 • Formand: Nanna Frost, ledelses- og organisationskonsulent, personligt udpeget
 • Jonas Dahl, medlem af Folketinget, personligt udpeget
 • Susanne E. Thomsen, business manager, personligt udpeget
 • Johan P. Hansen, institutleder, udpeget af  Aarhus Universitet
 • Poul Højmose, skoleleder Centor-10 Århus High School, udpeget af Børn og Unge
 • Susanne D. Jørgensen, indkøbs- og kontorassistent, udpeget af Aarhus Byråd
 • Peter Hall, underviser, udpeget af medarbejderne
 • Henrik Deichmann Nielsen, pedel, udpeget af medarbejderne, uden stemmeret
 • Camilla Lindgaard Trøjborg (HF), udpeget af eleverne
 • Jesper Clement Aaløse (STX), udpeget af eleverne, uden stemmeret
 • Erik Storm Rasmussen, vicerektor, uden stemmeret
 • Mette Jespersen, rektor, uden stemmeret

Bestyrelsens sammensætning og arbejdsopgaver er fastsat i Vedtægt for skolen.

Procedurer i forbindelse med bestyrelsens arbejdsopgaver er fastsat i Forretningsorden for bestyrelsen.