Bestyrelse

Århus Akademis bestyrelse 2018-2022

 • Formand: Erik Hygum, direktør, personligt udpeget
 • Terje Vammen, direktør og partner, personligt udpeget
 • Andreas Vind, forstander, personligt udpeget
 • Helle Mølgaard Pedersen, skoleleder, udpeget af Aarhus Kommune
 • Jonna Fonnesbæk Hansen, lektor, udpeget af Aarhus Byråd
 • Kristian Pedersen, dekan, udpeget af Aarhus Universitet
 • Peter Hall, underviser, udpeget af medarbejderne
 • Karina Kristensen, underviser, udpeget af medarbejderne, uden stemmeret
 • Peter Jellesen (STX), udpeget af eleverne
 • Camilla Laursen (HF), udpeget af eleverne
 • Mette Jespersen, rektor, uden stemmeret

Bestyrelsens sammensætning og arbejdsopgaver er fastsat i Vedtægt for skolen.

Procedurer i forbindelse med bestyrelsens arbejdsopgaver er fastsat i Forretningsorden for bestyrelsen.