Vejledning

Århus Akademi har 5 studievejledere, som sidder klar ved telefonen kl. 9.30-14.00 hver skoledag på 8739 1680 eller skriv til dem på aastvl@aarhusakademi.dk.

Du kan både få vejledning over telefonen eller booke en samtale.

Vi har også 4 læsevejledere og 2 matematikvejledere, som hjælper vores elever, hvis de har brug for støtte i forhold til at læse, skrive og regne. 

Læs her om nogle af vores tiltag, som skal sikre dig den bedst mulige skolegang på Århus Akademi.

Aarhus Akademi 72

Spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende vores uddannelser, inden du starter eller søger om optagelse, så ring 8739 1680 eller send en mail aastvl@aarhusakademi.dk. Vi hjælper dig gerne med de spørgsmål du måtte have om HF, STX på 2 år, livet på skolen, dine interesser og uddannelsesdrømme og meget andet.

Vejlederne kan også hjælpe dig med at søge merit for enkelte fag efter reglerne om merit og realkompetencevurdering.

Merit og realkompetencer

Århus Akademi (99 Of 117)

Studievejledningen

Når du er startet på Århus Akademi, vil vejlederne hjælpe dig med at gennemføre din ungdomsuddannelse

Det sker gennem individuelle samtaler eller ved andre støttende tiltag, som fremgår af skolens fastholdelsesstrategi.

Før eller undervejs i din uddannelse kan du have spørgsmål til din videre uddannelse efter HF eller 2-årig STX. Dem kan du rette til Studievalg Danmark. Du kan selv udforske de videregående uddannelser på Uddannelsesguiden.

Har du ikke en ungdomsuddannelse, og er du under 25 år, kan du få rådgivning og hjælp hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i den kommune hvor du bor.

Skolens studievejledere

AO
Anders Hartlev Oksen (AO)
Underviser
Dansk, Idræt, Studievejledning
DO
Dan Olesen (DO)
Underviser
K og S faggruppe, Religion, Samfundsfag, Studievejledning
LF
Lars Frølund Kristensen (LF)
Underviser
K og S faggruppe, Religion, Samfundsfag, Studievejledning
BS
Birgitte Friis Søndberg (BS)
Underviser
Biologi, Kemi, Nat. faggruppe, Studievejledning
SH
Signe M. Hedegaard (SH)
Underviser
Engelsk, Dansk, Studievejledning
Århus Akademi (38 Of 117)

Læsevejledningen

Ordblindhed er ikke en hindring for at gå på Århus Akademi.

Alle skolens lærere er vant til at tage hensyn til de elever, der anvender hjælpemidler til at læse eller skrive.

Hos en af skolens fire læsevejledere kan du få hjælp, hvis du har problemer med at læse eller skrive. Måske har du allerede fået konstateret ordblindhed, måske vil du gerne testes for ordblindhed eller måske har du andre vanskeligheder med at læse og/eller skrive. Det kan fx være hvis du læser langsomt eller har svært ved at strukturere en skriftlig opgave.

Alle elever der har en ordblindhedsdiagnose, har mulighed for støtte i form af:

- læse-skrive-programmer, der hjælper med oplæsning, stavning og ordforslag

- forlænget tid til eksamen

- særligt tilrettelagte SPS-forløb, der varetages enten af elevens læsevejleder eller en anden af skolens lærere.

Derudover tilbyder læsevejledningen altid støtteforløb i forbindelse med uddannelsens større opgaver som SSO og SRP.

Angiv meget gerne i din ansøgning, om du har ordblindhed, så vil du blive kontaktet af en læsevejleder enten inden sommerferien eller i den første uge af skoleåret, så vi er sikre på, at du kommer godt i gang.

Hør mere om vores læsevejledere, mød et par af vores elever med ordblindhed og bliv klogere på hvordan vi tager højde for ordblindhed i alle på Århus Akademi her: Ordblind? Ikke en hindring!

Skolens læsevejledere

BB
Bianca Bøg Larsen (BB)
Underviser
Dansk, Engelsk, Læsevejledning
CJ
Christina Rahbek Jensen (CJ)
Underviser
Dansk, Engelsk, Læsevejledning
JB
Julie Boe Sørensen (JB)
Underviser
Dansk, Engelsk, Læsevejledning
RS
Rasmus Peder Sørensen (RS)
Underviser
Dansk, Historie, K og S faggruppe, Læsevejledning
Århus Akademi (33 Of 117)

Klassens lærerteam

Hvis man skal lære, skal man være tryg og føle sig som en del af fællesskabet. Dét arbejder vi altid aktivt med på Århus Akademi i vores klasseteams.

To af klassens lærere udgør klassens lærerteam, som altid har fokus på og ansvar for læringsmiljøet og det sociale miljø i klassen. De varetager klassens trivsel, planlægger og koordinerer de faglige og sociale aktiviteter i klassen og mødes jævnligt med klassens øvrige lærere, studievejleder og klassens leder, og sikrer et godt samarbejde om klassen i alle fag. 

Lærerteamet mødes jævnligt med klasserådet, som består af to-tre elever fra klassen, med fokus på klassens trivsel. 

Vi tager ansvar for læringsmiljøet i vores klasser - sammen med vores elever!

Århus Akademi (20 Of 117)

Plads til forskellighed

På Århus Akademi arbejder vi for at give alle en god gymnasietid - fagligt og socialt - og åbne døren til drømmestudiet for alle vores elever. Derfor arbejder vi med fastholdelse både på skoleplan, klasseplan og på det personlige plan.

Læs mere om vores fastholdelsesstrategi, som rummer både den gode studiestart, lektie- og opgavecafé, studie- og notatteknik, planlægning af det skriftlige hjemmearbejde, elevdemokrati og en sund og billig morgenmad, m.m..

Fastholdelsesstrategi Århus Akademi

Århus Akademi (78 Of 117)

Uddannelse efter gymnasiet

Er du i tvivl om hvilken uddannelse du skal vælge når du er færdig med din HF eller studentereksamen?

Læs mere om den vejledning du kan modtage fra Studievalg Danmark på Århus Akademi.

Studievalg Danmark

Book rundvisning

Tilmeld dig en rundvisning

Få en rundvisning ved en studievejleder og lærer og få et førstehåndsindtryk af vores gymnasium. 

Book en rundvisning

Vi har stadig ledige pladser på både HF og STX på 2 år.

Du kan stadig søge om optagelse på optagelse.dk, og har du spørgsmål, hjælper vores studievejledere dig gerne med svar.

I skolens åbningstid kan studievejlederne kontaktes på
87 39 16 80.

I ferier eller weekender, kan du sende en mail på aastvl@aarhusakademi.dk og du vil blive kontaktet af en studievejleder snarest muligt.

Vi glæder os til at møde dig! 

Book rundvisning