Livet på HF

 

2929.Aarhusakademi Dimission 2022

Velkommen til gymnasiet på 2 år!

Som kommende HF-elev på Århus Akademi kan du på denne side læse mere om vores levende skolemiljø, vores mange HF-fagpakker og samarbejdspartnere, vores fællestimer, cafeer og fester og ikke mindst vores engagerede lærere og skønne elever; alle de informationer du skal bruge for at finde ud af om Århus Akademi er gymnasiet for dig.

Som elev på Århus Akademi bliver du en del af en stor og levende skole. En vigtig del af din gymnasieuddannelse er udflugter og oplevelser sammen med din klasse - både lokale men også i udlandet. Fælles oplevelser giver stærke fællesskaber som man trives og lærer i!

En lige så vigtig del af din tid på Århus Akademi er fællestimer og arrangementer - sammen med din klasse, på tværs af klasserne og på tværs af årgangene. Fællestimerne er en spændende måde at sætte fagene i spil på og bringe virkelighedsnære emner og problemer ind i undervisningen på.

Aarhus Akademi Portræt 02 V3

"Det sociale miljø i klassen er rigtig godt. Vi snakker alle supergodt sammen, alle kan med hinanden, og folk snakker på tværs af klasserne til alle festerne og cafeerne. 

Lærerne er også supergode til at hjælpe dig - jeg følte mig hurtigt tryg i klassen, fordi lærerne gør deres bedste for os elever".

Malou, HF elev

Fest eller café

Hver måned sørger skolens festudvalg for enten en fredagscafé eller fest, så der er altid god mulighed for at hygge med både sin egen klasse og alle de andre elever. Til fester er der live kunstnere og/eller DJ og til caféer er der aktiviteter arrangeret af festudvalget.

Ordblind? Ikke en hindring!

Ordblindhed er ikke en hindring for at gå på Århus Akademi. Alle elever, der har en ordblindhedsdiagnose, har mulighed for støtte i form af læse- og skriveprogrammer, forlænget tid til eksamen, støtte i forbindelse med større skriftlige opgaver (fx SSO/
SRP) og særligt tilrettelagte SPS-forløb, som varetages af elevens læsevejleder eller en anden af skolens lærere. Læs mere her

Elevråd

Vores aktive elevråd sørger året igennem for sociale arrangementer i, mellem og efter timerne - sportslige dyster, hyggelige overraskelser og miljøbevidste tiltag blandt andet. I elevrådet har du mulighed for at være med til at skabe en levende og spændende skole. Elevrådet har fast tilknyttet en lærer til hvert udvalg og elevrådet samarbejder direkte med en repræsentant for skolens ledelse - vi tager sammen ansvar for vores skole på denne måde.

Aarhus Akademi 70

Undervisningsaktiviteter

Ud over din almindelige undervisning kommer du til at deltage i projekt- og praktikperioder, hvor du bliver mere afklaret på dit valg af fagpakke og på dine videre uddannelses- og jobmuligheder. Du kommer tættere på den virkelighed som du faktisk interesserer dig for! Igennem din fagpakke får du lov til at fordybe dig i fag og emner du brænder for, og du kommer på besøg på dit mulige drømmestudie. Endelig kommer du til at anvende det du har lært, på virkelighedsnære problemstillinger.

310919348 5614280818594524 3997742005554089063 N
310528135 5609585749064031 334502300655751947 N

Studieture og ekskursioner

En vigtig del af undervisningen er faglige ekskursioner og studieture, som du vil komme til at opleve flere af i din gymnasietid. Du starter skoleåret med en én-dags ekskursion for alle 1.års klasser, så du kommer til at lære din klasse og årgang at kende. Senere på 1.år tager du med din klasse til København på en faglig ekskursion med overnatning. 

På 2. år tager du med din klasse på studietur til udlandet og oplever hvordan studieretninger og fagpakker kan bruges "i den virkelig verden".

Ud over de faste ekskursioner og studieture planlægger dine lærere løbende mindre ekskursioner ud af huset til fx museer, virksomheder eller andre kulturinstitutioner. 

Book rundvisning

Tilmeld dig en rundvisning

Få en rundvisning ved en studievejleder og lærer og få et førstehåndsindtryk af vores gymnasium. 

Book en rundvisning

Vi har stadig ledige pladser på både HF og STX på 2 år.

Du kan stadig søge om optagelse på optagelse.dk, og har du spørgsmål, hjælper vores studievejledere dig gerne med svar.

I skolens åbningstid kan studievejlederne kontaktes på
87 39 16 80.

I ferier eller weekender, kan du sende en mail på aastvl@aarhusakademi.dk og du vil blive kontaktet af en studievejleder snarest muligt.

Vi glæder os til at møde dig! 

Book rundvisning