Priser og betaling

Aarhus Akademi 55

Deltagerbetaling

HF og toårig STX er gratis gymnasiale ungdomsuddannelser.
Der er dog nedenstående regler for indbetaling og tilbagebetaling for undervisningsmidler og ekskursioner/studieture på Århus Akademi:

 • Århus Akademi opkræver inden studiestart 1800 kr. til dækning af undervisningsmidler, en ét dags introtur og en tre dages ekskursion til København. Eleverne skal betale de 1800 kr. senest den 5. august på konto nr. 3627-3617698897 i Danske Bank (og huske at skrive fulde navn ved indbetalingen). Hvis eleven starter senere end 5. august, skal betalingen falde hurtigst muligt efter indmeldelse.

  Hjemmelen til opkrævning af betaling findes i Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne, BEK nr 1711 af 20/12/2006, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/1711. Bekendtgørelsen angiver et max-beløb på 2.500 kr.


Deltagerbetalingen på Århus Akademi dækker:

Introtur 1.år: 200 kr.
Ekskursion 1.år: 800 kr.
Undervisningsmidler 1.år: 400 kr.
Undervisningsmidler 2.år: 400 kr.

Skolen dækker herudover udgifter til fx klassens eftermiddage og andre faglige ekskursioner og arrangementer.

 • Starter eleven alligevel ikke på Århus Akademi, eller stopper efter studiestart, kan eleven anmode om tilbagebetaling med følgende frister:
  Udmeldelse 15. september: Skolen kan tilbagebetale alle 1800 kr.
  Udmeldelse 15. september- 1.januar: Skolen kan tilbagebetale 1200 kr.
  Udmeldelse 1. januar - skolestart 2. år: Skolen kan tilbagebetale 400 kr.

 • På andet år afholdes en studietur. Prisen for turen er maksimalt 3500 kr. Der betales for studieturen i foråret på første år. Der vil være et undervisningstilbud til hjemmeværende elever. Regler for afbestilling og tilbagebetaling vil fremgå af tilmelding til studieturen.

 • Hvis eleven først starter på Århus Akademi på 2. år, skal eleven inden studiestart betale for studietur på 2. år samt de 400 kr. for undervisningsmidler på 2. år, som ikke kan tilbagebetales.

GS: Hvis det er mere end 2 år siden, eleven har afsluttet sin gymnasiale ungdomsuddannelse, koster undervisningen 550 kr. pr. fag.

Brug af computer

Du skal medbringe en bærbar computer til undervisningen. Ipad, Chromebook og Linux kan ikke anvendes.

 • Vi anbefaler:  Nyere intel i3 – helst i5 processor, 4 GB RAM, minimum Windows 8 eller OSX 10.10 Yosemite (Mac) – gerne nyere.
 • Skolen stiller Office365 inkl. 50Gb plads i skyen til rådighed for alle elever. Du får adgang til gratis download af den fulde nyeste version af Microsoft Office-pakken, så længe du går på skolen. Du får introduktion til Office365 i den første uge i skoleåret.

SU

 • Du kan søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på uddannelsen, og når du har bekræftet, at du ønsker pladsen – MEN du kan dog tidligst søge 1 måned, før du starter på din uddannelse.
 • Du skal søge elektronisk på selvbetjeningssystemet ‘minSU‘ via www.su.dk. Du logger på med NemID.
 • For at få SU skal du være 18 år. Er du under 18 år, kan du først få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.
 • Du skal normalt være dansk statsborger for at kunne få SU. Er du udenlandsk statsborger, har du dog mulighed for at søge om at blive ligestillet med danske statsborgere og dermed blive godkendt til SU. Du skal både søge SU i minSU og udfylde et særligt oplysningsskema for udenlandske statsborgere. Du gør begge dele i minSU. Oplysningskemaet med bilag skal afleveres på skolens kontor.
 • Er du under 20 år, får du satsen for hjemmeboende SU – også selv om du er flyttet hjemmefra. I visse tilfælde kan du dog godkendes til at få satsen til udeboende. Du skal selv søge om at få satsen til udeboende, og dispensations-ansøgningen afleveres på skolens kontor.
 • Har du brug for hjælp og vejledning mht. SU, så henvend dig til Rikke på kontoret.

Tilskud til transport

Et såkaldt ‘Ungdomskort‘ giver dig rabat på offentlig transport mellem din skole og din bopæl.
Derudover giver Ungomskort dig mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris.
Ungdomskortet fungerer som et månedskort, som du skal vise til buschauffører, når du stiger på bussen og til kontrollører i tog og metro.

Legatbogen

legatbogen finder du et register over alle fonde og legater i Danmark. Her kan du gratis søge efter økonomisk støtte til studierelaterede aktiviteter som fx. studieture.

Book rundvisning

Tilmeld dig en rundvisning

Få en rundvisning ved en studievejleder og lærer og få et førstehåndsindtryk af vores gymnasium. 

Book en rundvisning

Vi har stadig ledige pladser på både HF og STX på 2 år.

Du kan stadig søge om optagelse på optagelse.dk, og har du spørgsmål, hjælper vores studievejledere dig gerne med svar.

I skolens åbningstid kan studievejlederne kontaktes på
87 39 16 80.

I ferier eller weekender, kan du sende en mail på aastvl@aarhusakademi.dk og du vil blive kontaktet af en studievejleder snarest muligt.

Vi glæder os til at møde dig! 

Book rundvisning