Aarhus Akademi 77

Bestyrelse

Århus Akademis bestyrelse 2022-2026

 • Formand: Gitte Sommer Harrits, prorektor VIA, personligt udpeget
 • Næstformand: Terje Vammen, direktør og partner, personligt udpeget
 • Andreas Vind, forstander, personligt udpeget
 • Helle Mølgaard Pedersen, leder af PPR Aarhus, udpeget af Aarhus Kommune
 • Jonna Fonnesbæk Hansen, lektor, udpeget af Aarhus Byråd
 • Maja Horst, dekan, udpeget af Aarhus Universitet
 • Peter Hall, underviser, udpeget af medarbejderne
 • Nicolai John Kirk Kirkegaard, underviser, udpeget af medarbejderne, uden stemmeret
 • Nanna Bygvrå Laursen (STX), udpeget af eleverne
 • Anastacia Juel Egenfeldt (HF), udpeget af eleverne, uden stemmeret
 • Mette Jespersen, rektor, uden stemmeret

Bestyrelsens sammensætning og arbejdsopgaver er fastsat i Vedtægt for skolen.

Procedurer i forbindelse med bestyrelsens arbejdsopgaver er fastsat i Forretningsorden for bestyrelsen.

 

Dagsordener og referater

Resultatlønskontrakter

Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Whistleblowerordning
Århus Akademi har oprettet en whistleblowerordning i samarbejde med advokatfirmaet Damkjær
Lauritzen og platformsleverandør EQS Group A/S. Damkjær Lauritzen vil som ekstern
administrator af ordningen modtage alle indberetninger og foretage en indledende vurdering af,
om indberetningen falder indenfor ordningens formål.
Vores whistleblowerordning giver medarbejdere mulighed for at indberette oplysninger om
ulovligheder og andre alvorlige forhold og er et alternativ til at benytte de sædvanlige
rapporteringskanaler.
Du har naturligvis fortsat mulighed for at drøfte eventuelle bekymringer med den relevante leder i
vores institution, men hvis du ikke føler dig tryg ved dette, eller ikke synes, at din sag er blevet
behandlet korrekt, kan du i stedet benytte whistleblowerordningen til at indberette dine
oplysninger.
Vi gør opmærksom på, at whistleblowerordningen ikke må benyttes til at indberette falske
anklager, bevidst usande oplysninger eller i øvrigt oplysninger, som du ikke har rimelig grund til at
antage, er korrekte.


Hvad kan indberettes og hvem kan indberette
Vi har udarbejdet en whistleblowerpolitik, hvor du kan læse nærmere om de ulovligheder og
andre alvorlige forhold, som kan indberettes til whistleblowerordningen.
Som det fremgår af whistleblowerpolitikken, kan ordningen ikke anvendes til at indberette om
utilfredshed med arbejds- og ansættelsesforhold eller personrelaterede konflikter på
arbejdspladsen, som ikke har karakter af grov chikane.
Alle nuværende medarbejdere kan benytte whistleblowerordningen.
Du kan tilgå whistleblowerpolitikken her/link, hvor du også kan læse nærmere om, hvad der kan
indberettes, og hvordan dine oplysninger bliver behandlet.


Hvordan indberetter man
Du indberetter ved at gå ind på portalen via dette link og derefter følge instrukserne på siden.
Når du kommer ind på portalen, ligger der også en privatlivspolitik, som vi anbefaler, at du gør dig
bekendt med.

Årlige indberetninger

2023

2022

 

 

Book rundvisning

Tilmeld dig en rundvisning

Få en rundvisning ved en studievejleder og lærer og få et førstehåndsindtryk af vores gymnasium. 

Book en rundvisning

Vi har stadig ledige pladser på både HF og STX på 2 år.

Du kan stadig søge om optagelse på optagelse.dk, og har du spørgsmål, hjælper vores studievejledere dig gerne med svar.

I skolens åbningstid kan studievejlederne kontaktes på
87 39 16 80.

I ferier eller weekender, kan du sende en mail på aastvl@aarhusakademi.dk og du vil blive kontaktet af en studievejleder snarest muligt.

Vi glæder os til at møde dig! 

Book rundvisning