Aarhus Akademi 03

Merit og realkompetencer

Merit for et fag som du har gennemført på en anden gymnasial institution, gives efter

Merit - bekendtgørelsen

Henvend dig til kontoret eller studievejledningen med dit ønske eller dine spørgsmål.

Har du opnået kvalifikationer på anden måde, kan du søge merit for et fag (eller dele af et fag) via en individuel kompetencevurdering (IKV) med baggrund i

IKV-bekendtgørelsen

Henvend dig på kontoret eller studievejledningen med en skriftlig anmodning om at blive kompetencevurderet i et bestemt fag på et bestemt niveau. Medbring al dokumentation der har relevans for vurderingen.

En leder på skolen vil sammen med en faglærer planlægge hvordan en kompetencevurdering skal finde sted. Du kan fx blive bedt om at tage en faglig test.

Inden for en måned kan du forvente at få svar på din anmodning, og hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal den skriftlige klage stiles til Kvalifikationsnævnet under Uddannelses- og Forskningsministeriet, men klagen afleveres på skolens kontor. Klagen afleveres senest 4 uger efter afgørelsen.

Læs om kvalifikationsnævnet her

Book rundvisning

Tilmeld dig en rundvisning

Få en rundvisning ved en studievejleder og lærer og få et førstehåndsindtryk af vores gymnasium. 

Book en rundvisning

Vi har stadig ledige pladser på både HF og STX på 2 år.

Du kan stadig søge om optagelse på optagelse.dk, og har du spørgsmål, hjælper vores studievejledere dig gerne med svar.

I skolens åbningstid kan studievejlederne kontaktes på
87 39 16 80.

I ferier eller weekender, kan du sende en mail på aastvl@aarhusakademi.dk og du vil blive kontaktet af en studievejleder snarest muligt.

Vi glæder os til at møde dig! 

Book rundvisning