Aarhus Akademi 03

Merit og realkompetencer

Merit for et fag som du har gennemført på en anden gymnasial institution, gives efter

Merit - bekendtgørelsen

Henvend dig til kontoret eller studievejledningen med dit ønske eller dine spørgsmål.

Har du opnået kvalifikationer på anden måde, kan du søge merit for et fag (eller dele af et fag) via en individuel kompetencevurdering (IKV) med baggrund i

IKV-bekendtgørelsen

Henvend dig på kontoret eller studievejledningen med en skriftlig anmodning om at blive kompetencevurderet i et bestemt fag på et bestemt niveau. Medbring al dokumentation der har relevans for vurderingen.

En leder på skolen vil sammen med en faglærer planlægge hvordan en kompetencevurdering skal finde sted. Du kan fx blive bedt om at tage en faglig test.

Inden for en måned kan du forvente at få svar på din anmodning, og hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal den skriftlige klage stiles til Kvalifikationsnævnet under Uddannelses- og Forskningsministeriet, men klagen afleveres på skolens kontor. Klagen afleveres senest 4 uger efter afgørelsen.

Læs om kvalifikationsnævnet her

Besøg os

Tilmeld dig en rundvisning på Århus Akademi med en studievejleder/lærer, så du kan lære os bedre at kende.

Ud over rundvisning vil der være mulighed for at stille spørgsmål og høre om både HF og STX på 2 år. 

Vi glæder os til at tage imod jer!

Tilmelding til rundvisning

Vores studievejledere hjælper dig også gerne med svar på dine spørgsmål om Århus Akademi. I skolens åbningstid kan de kontaktes på 8739 1680.

Besøg os