IT på Århus Akademi

Aarhus Akademi 04

IT intro

Herunder finder du de vejledninger til skolens IT, du har brug for som ny elev. Du vil blive introduceret til vores systemer i starten af din skoletid i to IT-intro moduler, sammen med din klasse og lærer. 

Du kan logge ind på skolens ITS-portal her og fra forsiden af Lectio: ITS-portal

Modul 1

Her finder du vejledningen til IT-intro modul 1 om skolens WiFi, Lectio, UniLogin og Webprint:
Modul 1

Modul 2

Her finder du vejledningen til IT-intro modul 2 om Teams og Holdnotesbøger/OneNote:
Modul 2

IT i undervisningen

På Århus Akademi anvender vi aktivt IT i undervisningen og vi arbejder målrettet med digital dannelse, herunder at udvikle dine digitale kompetencer. Herunder kan du læse mere om hvad du skal vide om IT som elev på Århus Akademi.

 • Du skal medbringe din egen computer.
  Som elev på Århus Akademi skal du bruge en Windows- eller Mac-computer, og skal medbringe den hver dag til undervisningen og til eksamen. Telefon, iPad eller Chromebook kan ikke anvendes.
  Læs mere om kravene til den maskine, du skal medbringe længere nede. 

 • Du får gratis adgang til Office365 og dermed en Office-pakke til din computer
  Som ny elev får du sammen med din klasse en IT-intro i løbet af din første tid på Akademiet, og dine lærere hjælper dig i timerne med de programmer, som I anvender i undervisningen.

 • Du kan få hjælp ved skolens IT-support alle skoledage
  Fx med at komme på skolens wifi, installation af skoleprogrammer, print, m.m..

Krav til egen computer

For at du kan deltage aktivt i undervisningen og anvende de programmer, som indgår i undervisningen, er det nødvendigt med en computer, der kan køre disse programmer problemfrit. Vi har valgt disse programmer, fordi de bedst muligt understøtter din læring og giver dig de nødvendige faglige og studieforberedende kompetencer.

Krav til din egen bærbare computer:

 • Windows 10, MacOS 11. eller nyere
 • CPU (svarende til:) Intel i5 og i7 (vi anbefaler 8. generation eller nyere)
 • Harddisk (SSD anbefales): Til skolebrug er 128 GB ok. Til almindelig brug med surfing, musik, video, spil m.m. så minimum 250GB. 
 • Hukommelse (RAM): Minimum 8 Gb.
 • WIFI: Vi anbefaler 802.11ac eller 802.11ax

Vær opmærksom på, at vi stiller Office-pakken gratis til rådighed for alle vores elever – det er kun selve computeren, som du skal sørge for.

Hvis du ønsker vejledning ift. køb af maskine før eller efter skolestart, er du meget velkommen til at kontakte vores support ved at ringe på skolens hovednummer 87 39 16 80 eller skrive direkte til vores support på aaos@aarhusakademi.dk.

Bemærk at tablets som ikke kører Windows 10 eller MacOS 10.15 ikke er brugbare i vores it-miljø.

Tre platforme på Akademiet

På Århus Akademi bruger vi tre platforme i hverdagen:

 • Lectio er platformen hvor du finder dit skema, lektier, afleverer opgaver, og lignende.
 • OneNote Holdnotesbog er vores læringsplatform, hvor du finder undervisningsmaterialer, tekster, og lignende.
 • Teams bruger vi til at kommunikere med hinanden og dele oplysninger om skoleaktiviteter, eksamensvejledninger og lignende. Du finder dine Holdnotesbøger i Teams.

Dine tre logins

Ved skolestart får du dine 3 logins og passwords:

 • Dit ITS-brugernavn og password anvendes til ITS-portalen, WIFI, print, OneNote, Teams og alle Office365-apps.
 • Dit Lectio-brugernavn og password anvendes kun til Lectio.
  Begge passwords skal ændres første gang du logger ind.
 • Dit Unilogin skal du også anvende til mange af de tjenester, som vi anvender i undervisningen; CFU, Filmcentralen, Systime m.fl.
 • Derudover anvendes MitId ifm. eksamen til bl.a. Netprøver.dk. Det er derfor vigtigt, du har styr på dit login til MitId.

Programmer du skal have installeret

Følgende programmer skal du have installeret og bruge i undervisningen - og du får dem af skolen: 

 • Microsoft OneNote
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Word

Du vil modtage vejledning i hvordan du downloader programmer, hvis lærerne anvender dem i undervisningen.

Programmer du kan få brug for

Følgende programmer kan du få brug for - og i så fald får dem af skolen: 

 • Powerpoint (til præsentationer)
 • Excel (til regneark)
 • Adobe Acrobat Reader (til PDF filer)
 • Ordbogen.com
 • AppWriter (oplæsningsværktøj for ordblinde)
 • WordMat (matematik tilføjelse til Word)
 • VLC-player (til videoafspilning)

Du vil modtage vejledning i hvordan du downloader programmer, hvis lærerne anvender dem i undervisningen.

Lån af computer

Hvis din computer bryder sammen kan du midlertidigt låne en computer af skolen for en enkelt skoledag ad gangen i op til fem skoledage.

Udlånet sker i supporten og computeren skal afleveres senest kl. 15.25 samme dag og sker kun mod aflevering af pant.

Hvis man låner en computer er man økonomisk ansvarlig for den lånte computer, som modsvarer en værdi på op til 5.000 kr.

Efter fem dage kan man ikke låne en computer længere, og man forventes selv at have fundet en anden løsning, så man igen kan medbringe en computer i skole.

Skolens IT-support

Kan træffes 8-15.25 alle skoledage i lokale 214 - kan også kontaktes direkte i Teams.

OS
Olau Sejergaard Lousdal (OS)
IT support