Livet på STX på 2 år

 

2929.Aarhusakademi Dimission 2022

Velkommen til gymnasiet på 2 år!

Som kommende STX-elev på Århus Akademi kan du på denne side læse mere om vores levende skolemiljø, vores ekskursioner og studieture, fællestimer, cafeer og fester og ikke mindst vores engagerede lærere og skønne elever; alle de informationer du skal bruge for at finde ud af om Århus Akademi er gymnasiet for dig.

Som elev på Århus Akademi bliver du en del af en stor og levende skole. En vigtig del af din gymnasieuddannelse er udflugter og oplevelser sammen med din klasse - både lokale men også i udlandet. Fælles oplevelser giver stærke fællesskaber som man trives og lærer i!

En lige så vigtig del af din tid på Århus Akademi er fællestimer og arrangementer - sammen med din klasse, på tværs af klasserne og på tværs af årgangene. Fællestimerne er en spændende måde at sætte fagene i spil på og bringe virkelighedsnære emner og problemer ind i undervisningen på.

Aarhus Akademi Portræt 02 V6

"Lærerne på skolen er rigtig gode. De er flinke og gode til at møde eleverne på deres niveau. De er gode til at acceptere, at elever kommer på meget forskellige niveauer, aldre og med forskellige forudsætninger for at lære"

Christian, 2. årgang

Feedback og faglig evaluering

Du får ikke bare årskarakterer, men masser af mundtlig og skriftlig evaluering og feedback undervejs i den 2-årige STX.
På 1. år får du kun standpunktskarakterer i de fag, du afslutter om sommeren. Vi har fokus på at skabe et trygt læringsmiljø, hvor det er ok at lave fejl. Vi ved, at alle ikke lærer i samme hastighed og med de samme strategier. En del af de skriftlige afleveringer startes i timerne, så du kan få hjælp og feedback af lærerne og dine klassekammerater i opgaveprocessen.

Caféer og fester

Hver måned arrangerer skolens festudvalg enten en fredagscafé eller en fest, så der er altid en god mulighed for at hygge med både sin egen klasse og alle de andre elever. Til festerne er der live kunstnere og/eller DJ og til caféerne arrangerer festudvalget aktiviteter.

Elevråd

Vores aktive elevråd sørger året igennem for sociale arrangementer i, mellem og efter timerne. Fx sportslige dyster, hyggelige overraskelser og miljøbevidste tiltag. I elevrådet har du mulighed for at være med til at skabe en levende og spændende skole. 

310919348 5614280818594524 3997742005554089063 N
310528135 5609585749064031 334502300655751947 N

Studieture og ekskursioner

En vigtig del af undervisningen er faglige ekskursioner og studieture, som du vil komme til at opleve flere af i din gymnasietid. Du starter skoleåret med en én-dags ekskursion for alle 1.års klasser, så du kommer til at lære din klasse og årgang at kende. Senere på 1.år tager du med din klasse til København på en faglig ekskursion med overnatning. 

På 2. år tager du med din klasse på studietur til udlandet og oplever hvordan studieretninger og fagpakker kan bruges "i den virkelig verden".

Ud over de faste ekskursioner og studieture planlægger dine lærere løbende mindre ekskursioner ud af huset til fx museer, virksomheder eller andre kulturinstitutioner. 

Book rundvisning

Tilmeld dig en rundvisning

Få en rundvisning ved en studievejleder og lærer og få et førstehåndsindtryk af vores gymnasium. 

Book en rundvisning

Vi har stadig ledige pladser på både HF og STX på 2 år.

Du kan stadig søge om optagelse på optagelse.dk, og har du spørgsmål, hjælper vores studievejledere dig gerne med svar.

I skolens åbningstid kan studievejlederne kontaktes på
87 39 16 80.

I ferier eller weekender, kan du sende en mail på aastvl@aarhusakademi.dk og du vil blive kontaktet af en studievejleder snarest muligt.

Vi glæder os til at møde dig! 

Book rundvisning