Århus Akademi (22 Of 117)

Samfundsvidenskabelig studieretning

Samfundsfag A – Engelsk A

Hvorfor vælge den samfundsvidenskabelige studieretning?

Lytter du efter, når der tales om kønsidentitet, kunstig intelligens og klima-topmøder? Bliver du opmærksom på nyheder om valg i USA eller konsekvenserne af Brexit i Storbritannien? Kan du godt lide at diskutere hvad der sker i verden? Er du nysgerrig efter at se, hvordan samfundsfag og engelsk kan give dig en stærk metodisk tilgang til studiet af samfundsforhold og sprog? Så er studieretningen noget for dig. 

 

Studieretningen er en af de mest populære på gymnasierne i Danmark og med god grund, da du får adgang til over 180 forskellige videregående uddannelser. Hvad enten du tænker på at læse statskundskab, engelsk, økonomi, sociologi, Language and Culture, psykologi eller andet, som kræver sproglige og samfundsvidenskabelige kompetencer, behøver du ikke være låst fast på endemålet nu. 

Fagene

Studieretningen bærer præg af fagenes samarbejde om emner som fx identitetsdannelse i det senmoderne samfund, valg i USA, immigration, sociale medier, økonomisk og social ulighed i USA, klima og meget mere.

Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold med vægt på disciplinerne politik, økonomi og sociologi. Faget arbejder metodisk med emnerne, og du bliver dygtig til at anvende teori, statistik, diskursanalyse m.m. på virkelige problemer, ligesom du lærer at forholde dig kritisk til meningsmålinger, prognoser og politiske udsagn.

Engelsk fokuserer på metoder og teorier til at afkode sproglige, kulturelle og samfundsmæssige strømninger og værdier i især Storbritannien og USA. Og faget giver dig naturligvis det nuancerede og avancerede tale- og skriftsprog, som er forudsætningen for videre uddannelse og et senere arbejdsliv.

Se hvilke videregående uddannelser dine valg af fag giver adgang til: Læs mere her

Du kan også se nuværende læreplan for fagene her.

Besøg os

Tilmeld dig en rundvisning på Århus Akademi med en studievejleder/lærer, så du kan lære os bedre at kende.

Ud over rundvisning vil der være mulighed for at stille spørgsmål og høre om både HF og STX på 2 år. 

Vi glæder os til at tage imod jer!

Tilmelding til rundvisning

Vores studievejledere hjælper dig også gerne med svar på dine spørgsmål om Århus Akademi. I skolens åbningstid kan de kontaktes på 8739 1680.

Besøg os