Persondata

Århus Akademi indsamler og behandler personoplysninger.

Se orienteringerne om, hvordan vi behandler persondata:

Elever og forældre/værge, hvis eleven er under 18 år

Behandling af personoplysninger som led i rekruttering på Århus Akademi

 

Databeskyttelsesrådgiver

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren for Århus Akademi er

Kristian Howhü Nielsen – kontaktoplysninger:
VIA University College
Att.: Databeskyttelsesrådgiver Kristian Howhü Nielsen
Hedeager 2
8200 Aarhus N
Telefon: 87551824
Mail: kh@via.dk