Fagene på HF 

Aarhus Akademi 63

Valgfag

Alle fag på HF er delt op i 3 niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste niveau, og C er det laveste niveau.

Du modtager undervisning og skal til eksamen i:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Naturvidenskabelige fag (biologi C, geografi C, kemi C)
 • Kulturfag (historie B, samfundsfag C, religion C)
 • Kreativt fag (musik C, mediefag C, drama C eller billedkunst C) eller Idræt C
 • en fagpakke (normalt med 1 fag på B-niveau og 1 på C-niveau)
 • et frit valgfag på B-niveau

Du skal desuden skrive en større skriftlig opgave på 2. år.

Aarhus Akademi 16

Valgfag på B-niveau

Da Århus Akademi er et af landets største 2-årige HF-gymnasier, udbyder vi en bred vifte af valgfag på B-niveau. Du skal have valgt det pågældende fag på 1. år eller i en fagpakke på C-niveau for at kunne få det på B-niveau:

 • Billedkunst B
 • Biologi B
 • Fransk begynder B
 • Fysik B
 • Idræt B
 • Kemi B
 • Matematik B
 • Mediefag B
 • Musik B
 • Psykologi B
 • Religion B
 • Samfundsfag B
 • Spansk B
 • Tysk fortsætter B

Du kan læse mere om fagene og fagpakkerne i vores HF-brochure.

Du kan også se nuværende læreplan for fagene her.