HF

Alle vores pladser på HF og STX 2018-19 er optaget. Vi forventer at åbne for optagelse til skoleåret 2019-20 i december.

Vi holder orienteringsaften torsdag d. 17. januar kl. 19.30 – og Åbent hus lørdag d. 19. januar kl. 10-13, hvis du er forhindret 17. januar. Vi glæder os til at møde dig.

  • HF er en af de fire gymnasiale ungdomsuddannelser, der giver adgang til videregående uddannelser
  • Du får en unik mulighed for karriereafklaring gennem projekter, praktik og fagpakker på det nye HF
  • Du skal som på de videregående uddannelser til eksamen i alle fag/fagpakker og får ikke årskarakterer, men løbende feedback
  • Det tager 2 år at tage en HF-eksamen

Den 2-årige HF er orienteret mod videregående studier og jobs. Det sker via praktik- og projektperioder og fagpakker, der sigter mod forskellige områder af videregående uddannelser og jobs inden for fx force, sundhed, idræt, business, it og teknologi, undervisning og pædagogik, miljø, innovation og kunst. Vi har fx fagpakker til dig, der har overvejet at blive politibetjent, lærer, sygeplejerske, pædagog eller lignende samt fagpakker rettet mod universitetet og de jobs, en uddannelse her kan føre til.
Århus Akademi har samarbejdsaftaler med en lang række videregående uddannelser, hvor du kommer på besøg og prøver kræfter med undervisningen i løbet af dine 2 år på HF.
Du bliver dermed mere afklaret om dit videre uddannelsesvalg og dygtiggør dig til den uddannelse, du drømmer om, men du låser dig ikke fast til bestemte videregående uddannelser ved valg af fagpakke på HF, da HF er generelt studieforberedende og almendannende.
Læs mere om HF i vores HF-brochure .