HF

  • HF er en af de fire gymnasiale ungdomsuddannelser, der giver adgang til videregående uddannelser
  • Det tager 2 år at tage en HF-eksamen
  • Du skal som på de videregående uddannelser til eksamen i alle fag/faggrupper og får ikke årskarakterer, men løbende feedback
  • Du får en unik mulighed for karriereafklaring gennem projekter, praktik og fagpakker på HF

Den 2-årige HF er orienteret mod videregående studier og jobs. Det sker via praktik- og projekt- perioder og fagpakker, der sigter mod forskellige områder af videregående uddannelser og jobs inden for fx force, sundhed, idræt, business, it og teknologi, undervisning og pædagogik, miljø, innovation og kunst. Vi har fx fagpakker til dig, der har overvejet at blive politibetjent, lærer, sygeplejerske eller pædagog samt fagpakker rettet mod universitetet og de jobs, en uddannelse her kan føre til.
Århus Akademi har samarbejdsaftaler med en lang række videregående uddannelser, hvor du kommer på besøg og prøver kræfter med undervisningen i løbet af dine 2 år på HF.
Du bliver dermed mere afklaret om dit videre uddannelsesvalg og dygtiggør dig til den uddannelse, du drømmer om, men du låser dig ikke fast til bestemte videregående uddannelser ved valg af fagpakke på HF, da HF er generelt studieforberedende og almendannende.
Læs mere om HF i vores HF-brochure .