Til censorer

Undervisningsbeskrivelser og rækkefølgelister findes i Lectio.

For at finde undervisningsbeskrivelse og rækkefølgeliste for et hold til eksamen skal man gøre følgende:

Undervisningsbeskrivelse:

  • Find holdoversigt for Århus Akademi: følg linket her til Lectio
  • Klik på faget og derefter på det relevante hold.
  • Klik på linket Studieplan ->Undervisningsbeskrivelse
  • Hvis der sættes hak i “Vis samlet undervisningsbeskrivelse samt elevtilknytning til forløb” fås undervisningsbeskrivelser for alle hold inden for samme fag, som elever på eksamensholdet har været tilknyttet med angivelse af hvilke forløb den enkelte elev har deltaget i. Hvis eksamensholdet f. eks. er et B-niveauhold, hvor eleverne har gået på forskellige C-niveauhold året før, og der stilles eksamensspørgsmål, som dækker både C- og B-niveau, kan man få det samlede overblik ved at sætte hak her.

Rækkefølgeliste:

  • Find holdets skema ved fra undervisningsbeskrivelsen at klikke på linket “Skema” øverst til venstre lige under holdnavnet.
  • Ved hjælp af datovælgeren over skemaet til venstre “bladres” frem til eksamensdatoen, hvor eksamensbegivenheden kan ses i skemaet.
  • Klik på eksamensbegivenheden, og rækkefølgelisten dukker op.