HF Medier

Aarhus Akademi 36

Hvorfor HF Medier?

Er du interesseret i film, tv og andre visuelle medie- og kommunikationsformer, eller laver du selv videoer allerede?
Har du en interesse for virkelighedsnære samfundsproblemstillinger?

Så er HF Medier det naturlige valg for dig!

På HF Medier arbejder man med forløb som undersøger fx magt, medier og spin, grafiske noveller, grænseflader mellem fakta- og fiktion, sociale medier, journalistik, genreforhold, reklamer og markedsføring, mennesket og byen samt fremstillingen af krig og andre konflikter i diverse medieformater - og vigtigst: Vi arbejder både med selv at producere medieindhold og med at opnå en dybere forståelse for virkemidlerne der anvendes i visuel kommunikation. Derigennem skaber vi et motiverende og lærerigt samspil mellem det praktiske og det teoretiske stof i fagene.

Undervejs i forløbet arbejder vi sammen med fagprofessionelle med brancheerfaring i forløb både på og uden for skolen, og vi deltager i praktik og projektperioder med mulighed for besøg på bl.a. VIA og Erhvervsakademi Århus.

Det er muligt at tone fagpakken yderligere ved at vælge Mediefag B som valgfag på 4. semester.

Fagene

På HF Medier har du samfundsfag B og mediefag C som fagpakkefag.

I samfundsfag B er der mulighed for at arbejde med emner som mediernes rolle i politik, kriminalitet, unge og identitet, ulighed, globalisering, klimapolitik, og byen og mennesket.

I mediefag c har vi fokus på filmoptagelse og redigering, udarbejdelse af manus og i det hele taget forståelse af de levende billeders betydning i forskellige formater. Vi ser film, video og tv både for at forstå de visuelle udtryk, men også for at skabe dem selv.

Fagpakkefagene samarbejder med de andre fag, fx engelsk og dansk, om emner og materialer, som har fokus på moderne medier og mennesker.

Det er muligt at tone fagpakken yderligere ved at vælge mediefag B som valgfag på 4.semester.