HF Idræt

Aarhus Akademi 62

Hvorfor HF Idræt?

Er du optaget af fysisk aktivitet, kroppen og sundhed, så er HF Idræt et godt valg for dig. Vi kombinerer praksis med teori og arbejder med hvordan krop og psyke fungerer og spiller sammen. Vi lærer om og udfolder os i mange forskellige idrætsgrene.

Vi udnytter idrætstilbud i nærområdet og tager på ekskursioner med fagligt indhold.

Pakken retter sig mod en bred vifte af videregående uddannelser, fx uddannelser til diplomtræner, lærer, pædagog, fysioterapeut og ergoterapeut. Århus Akademi samarbejder med VIA University College, hvor du vil komme på besøg og arbejde med en konkret problemstilling fra en af deres uddannelser.

Hvis du efter endt HF-uddannelse ønsker en akademisk bachelor i idræt, skal du efterfølgende supplere med mere matematik og fysik.

Fagene

På HF Idræt skal du have idræt B og psykologi C. I idræt arbejder vi teoretisk og praktisk med forskellige områder som har betydning for kroppens funktion.

Teorien handler blandt andet om anatomi og fysiologi, og praktisk arbejdes der med både individuelle og hold-idrætsgrene.

I psykologi arbejder vi med gruppedynamikker, menneskets personlighed, udvikling og tænkning. Fagene samarbejder i perioder om fx teambuilding, motivation og kropsidealer.

Du kan bruge dit frie valgfag på B-niveau til at udvide din interesse for et bestemt uddannelsesområde ved valg af fx psykologi B, biologi B, samfundsfag B eller matematik B.