Administration og pedel

Kantine

Ledelse

Læsevejledere

Matematikvejledere

Studievejledere

Psykolog