Mange elever oplever, at det at skrive store skriftlige opgaver i fx dansk er en stor munduld og at de mange faglige krav er svære at knække alene derhjemme. Derfor har Akademiets dansklærere i skoleåret 2023-2024 igangsat et stort projekt, hvor vi træner at skrive de svære opgaver i timerne, hvor man kan få hjælp af sin lærer, og elever med ordblindhed har en læsevejleder til rådighed. 

De første tilbagemeldinger er yderst positive: Eleverne oplever at kunne få den hjælp, de har brug for, og lærerne oplever en positiv faglig udvikling. 

Projektet kører i år i stort omfang på 2.hf, men også på 1.hf afprøves den samme tilgang i mindre skala.

På Akademiet har vi i mange år arbejdet med at lære vores elever at skrive i undervisningen og tage hul på opgaverne, når de er sammen med læreren. Vi ved man lærer bedst ved at kunnen få hjælp imens man skriver, fremfor af røde streger i en opgave, når man får den tilbage. 

Vi glæder os til at evaluere projektet med elever og lærere i løbet af året samt til sidst på skoleåret, når eleverne er klar til deres eksaminer.