ChatGPT i undervisningen

ChatGPT og AI: Forbud eller inddragelse?
Århus Akademi er sammen med 5 andre østjyske gymnasier gået sammen om et nyt udviklingsprojekt: Hvordan udvikler vi en didaktik, som er bevidst om de ændrede forhold AI og sprogmodeller som ChatGPT skaber, og hvad skal eleverne egentligt lære i en verden, hvor kunstig intelligens er et uomgængeligt vilkår – og hvordan skal de lære det?

I november 2022 blev ChatGPT lanceret og siden lanceringen har der været fokus på snyd og plagiat i undervisningssektoren. For nogle fag kan AI og sprogmodeller endda udfordre fagenes identitet og formål, og digitale værktøjer som chatrobotter er nu også tilstede i undervisnings- og eksamenslokalet, hvilket kan påvirke lærerens bedømmelsesgrundlag – både i hverdagen og til eksamen.

Tilstedeværelsen af AI og chatrobotter i undervisningen kan også udfordre den gode relation mellem elever og lærere og føre til mistillid og et uproduktivt fokus på benspænd og kontrol – det modsatte af hvad der skaber god undervisning og læring.  

Styrket undervisning og læring
I ChatGPT/AI i undervisningen-projektet fokuserer vi på hvordan AI og sprogmodeller kan styrke undervisningen og elevernes læring – lærere og elever skal være aktive medspillere ift. hvem der producerer viden, hvordan og hvorfor. Fremfor at betragte AI, chatrobotter og andre digitale ressourcer som et angreb på fagene og fagligheden, undersøger vi hvordan fagene og fagligheden udvides og antager nye former og kompetencer.

Projektet er støttet med midler fra Region Midt Uddannelsespulje og deler løbende viden med andre projekter, som undersøger AI og sprogmodellers indflydelse på undervisningen og eksamensformerne, herunder Aarhus Handelsgymnasium. 

Ny undervisning og nye eksamensformer?
Projektet om ChatGPT i undervisningen står på to ben:

  • Projektet undersøger hvordan man kan tænke AI og sprogmodeller ind i undervisningen, hvor det er meningsfuldt. Det kan fx være i forhold til idegenerering, dialog-værktøj, oversættelses- og stilistikøvelser og analyse og fortolkningsøvelser. Projektet rammer dermed ned i en grundlæggende diskussion af fremtidens kompetencer og dannelse.
  • Projektet undersøger, hvordan og hvornår man kan/bør begrænse AI og sprogmodellers indflydelse ift. fx skriftlige opgaver, den personlige stemme, kritisk tænkning og kildekritik og at turde give sig i kast med det, man ikke har svar på.

I projektets første år – skoleåret 2023-2024 – afprøver de deltagende skolers lærere aktioner i undervisningen med fokus på udvikling af tilgange til AI og sprogmodeller i undervisningen. Erfaringerne deles mellem skolerne ved et midtvejsseminar i november 2023 og april 2024.

I projektets andet år – skoleåret 2024-2025 – arbejdes der fortsat med aktioner i undervisningen, men fokus vil ligeledes være på hvordan disse kan indgå i nye eksamensformer, som afspejler den nye virkelighed med AI og sprogmodeller, som eleverne møder både før og efter deres gymnasietid. Projektets styregruppe er derfor i dialog med ministeriet ift. ønsker om dispensation til afprøvning af nye eksamensformer – både mundtligt og skriftligt.

Det er ligeledes et delmål med projektet at udvikle en skolebaseret kompetenceplan for at lære eleverne om kritisk stillingtagen og kildekritik, plagiat, læring og konstruktive måder at anvende hjælpemidler på – dette indebærer også et ønske om at nuancere definitionen af ”snyd”.

Spørgsmål og kontakt
De deltagende skoler og styregruppen bag projektet ønsker at dele erfaringer fra projektet med alle interesserede, og vi er meget bevidste om den store interesse for netop AI og sprogmodellers betydning for undervisning og eksamensformer – men for at kunne bidrage konstruktivt og seriøst til denne erfaringsudveksling, kræver det opsamling af erfaringer og afprøvning i praksis. Vi ønsker derfor at dele erfaringerne fra første del af projektet bredt efter seminaret i april 2024, som afslutter projektets første år med fokus på AI i undervisningen.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du rette henvendelse til pædagogisk leder Nicolai Løvenholt, som er deltagende projektleder fra Århus Akademi, og som kan træffes på mail: aanl@aarhusakademi.dk. 

Du kan også læse mere om projektet, som bl.a. DR og Associated Press har dækket: 

DR: 
Gymnasier tester ChatGPT i klasselokalet: Vi skal kunne forholde os kritisk til det, maskinen spytter ud | Indland | DR

Associated Press:
Bringing ChatGPT into classrooms - YouTube

Gymnasieskolen (fagblad for gymnasielærere):
Lærere fra 6 skoler eksperimenterer nu med chatbot i undervisningen – Gymnasieskolen

Book rundvisning

Tilmeld dig en rundvisning

Få en rundvisning ved en studievejleder og lærer og få et førstehåndsindtryk af vores gymnasium. 

Book en rundvisning

Vi har stadig ledige pladser på både HF og STX på 2 år.

Du kan stadig søge om optagelse på optagelse.dk, og har du spørgsmål, hjælper vores studievejledere dig gerne med svar.

I skolens åbningstid kan studievejlederne kontaktes på
87 39 16 80.

I ferier eller weekender, kan du sende en mail på aastvl@aarhusakademi.dk og du vil blive kontaktet af en studievejleder snarest muligt.

Vi glæder os til at møde dig! 

Book rundvisning