HF Sundhed

Hvorfor HF Sundhed?

Er du optaget af sundhed, ernæring, mennesker og natur, er HF Sundhed et godt valg for dig.

Pakken retter sig mod en bred vifte af uddannelser og jobs inden for sundhedsvæsnet (fx sygeplejerske, bioanalytiker og fysio- og ergoterapeut), inden for miljø (fx procesteknolog og skov- og landskabsingeniør) og inden for pædagogik (fx naturvejleder og lærer).

Både i og uden for klasselokalet arbejder du praktisk og teoretisk med forhold som tager afsæt i det moderne menneskes liv og hverdag. Århus Akademi samarbejder med VIA University College, hvor du vil komme på besøg og arbejde med en konkret problemstilling fra en af deres uddannelser.

Hvis du efter endt HF-uddannelse ønsker en ingeniøruddannelse eller akademisk bachelor inden for det sundhedsfaglige område, skal du efterfølgende supplere med matematik og evt. fysik og kemi.

Fagene

På HF Sundhed skal du have biologi B og psykologi C. I biologi arbejder vi med forskellige områder som har betydning for menneskets sundhed. Vi arbejder teoretisk og praktisk i laboratoriet og i naturen med at finde ud af hvordan mennesket påvirkes af omgivelserne og omvendt.

I psykologi arbejder vi med kommunikation, udvikling, personlighed og gruppeadfærd. Fagene samarbejder om temaer som stress, krop og sundhed.

Du kan bruge dit frie valgfag på B-niveau til at udvide din interesse for et bestemt uddannelsesområde ved valg af fx psykologi B, matematik B, kemi B eller samfundsfag B.

Se hvilke videregående uddannelser dine valg af fag giver adgang til: Læs mere her

Book rundvisning

Tilmeld dig en rundvisning

Få en rundvisning ved en studievejleder og lærer og få et førstehåndsindtryk af vores gymnasium. 

Book en rundvisning

Vi har stadig ledige pladser på både HF og STX på 2 år.

Du kan stadig søge om optagelse på optagelse.dk, og har du spørgsmål, hjælper vores studievejledere dig gerne med svar.

I skolens åbningstid kan studievejlederne kontaktes på
87 39 16 80.

I ferier eller weekender, kan du sende en mail på aastvl@aarhusakademi.dk og du vil blive kontaktet af en studievejleder snarest muligt.

Vi glæder os til at møde dig! 

Book rundvisning