HF Samf

Aarhus Akademi 69

Hvorfor HF Samf?

Har du lyst til en uddannelse hvor læring og formidling står i centrum, så er HF Samf et godt valg for dig. Du kan måske se dig selv i et job som underviser eller i et job hvor du på anden måde har med mennesker at gøre med et socialt eller pædagogisk sigte.

Vi arbejder tværfagligt med aktuelle emner om fx identitet, familie, kulturforskelle og samfundsudvikling. Vælger du HF Samf, vil du få mulighed for at komme i praktik. Århus Akademi samarbejder med VIA, hvor du kan komme på besøg og arbejde med en konkret og virkelighedsnær problemstilling. Hvis du overvejer en uddannelse til pædagog, lærer eller socialrådgiver, er HF Samf en oplagt mulighed.

Du kan tone HF Samf-fagpakken yderligere ved at vælge psykologi, matematik eller sprog på B-niveau som frit valgfag.

Fagene

På HF Samf har du samfundsfag B kombineret med psykologi C. I denne fagpakke kigger vi på mennesket og samfundet fra en psykologisk, sociologisk, politisk og økonomisk synsvinkel.

I samfundsfag B er der mulighed for at arbejde med emner som kriminalitet, unge og identitet, ulighed, globalisering, klimapolitik og mediernes rolle i politik.

I psykologi er der fokus på menneskets personlighed og udvikling, på kommunikation og social adfærd samt læreprocessers psykologi: Hvordan lærer man bedst, og hvordan skabes motivation for læring?

På fagpakken anlægger samfundsfag og psykologi sammen med engelsk og dansk forskellige perspektiver på emner som fx: kropsidealer, ondskab, identitetsdannelse og sociale medier.