HF Business

Århus Akademi (26 Of 117)

Hvorfor HF Business?

Kan du lide markedsføring, kundekontakt, salg og virksomhedsdrift, så er HF Business en god fagpakke for dig.

Du har måske allerede haft et job hvor du havde succes med at sælge produkter eller rådgive kunder. Du drømmer måske om at blive iværksætter, finansiel rådgiver, ejendomsmægler eller om at arbejde med branding på et reklamebureau. I sådanne jobs er det vigtigt at have lært om innovation, virksomhedsdrift og kommunikation i forbindelse med salg og kundekontakt.

Vi besøger og undersøger lokale virksomheder og lærer om deres vej til succes og vi samarbejder med Erhvervsakademi Aarhus, hvor du kommer på besøg og arbejder med en konkret problemstilling fra en af deres uddannelser, fx de 2-årige uddannelser til finans-, markedsførings- eller serviceøkonom eller de tilsvarende 3½-årige bacheloruddannelser. Du kan med denne HF-fagpakke blive afklaret om hvorvidt en videreuddannelse inden for business er noget for dig.

Fagene

På HF Business skal du have samfundsfag B og erhvervsøkonomi C.

I samfundsfag på B-niveau arbejder vi blandt andet med livsstilsanalyser, økonomiske problemstillinger, statistik, samspillet mellem politik og erhvervslivet og innovation. 

I erhvervsøkonomi C zoomer vi ind på virksomheden. Med aktuelle, virkelighedsnære eksempler behandler vi bl.a. virksomheders mål, strategi, struktur, økonomistyring og markeds- og konkurrenceforhold. Indholdet vil også i andre fag være tonet ift. business-temaet.

Se hvilke videregående uddannelser dine valg af fag giver adgang til: Læs mere her