Engelsk A – Spansk A – Tysk B

Hvorfor denne studieretning?

OBS: Spansk begynder A og Tysk fortsætter B.

Både i Europa og på verdensplan tales der engelsk, tysk og spansk. De tre sprogfag giver dig den stærkeste kombination til at navigere i en globaliseret verden.

Der er stigende efterspørgsel efter unge veluddannede, som har indsigt i andre kulturer og evne til at forstå, hvad andre mennesker siger og kommunikerer.
Du bliver udfordret på din forståelse af tre store verdenskulturer og får øjnene op for interkulturelle ligheder og forskelle. Sprog åbner døre mellem mennesker og giver dig nøglen til mange problemstillinger inden for samfund, politik, kultur og kunst.

Studieretningen giver dig adgang til mere end 150 forskellige videregående uddannelser, fx engelsk, tysk, spansk, historie, design og kulturformidling, medier og journalistik, manuskriptforfatter eller jura.

Fagene

Sprog er dynamiske, legende og udfordrende. Sprog kræver nysgerrighed, vedholdenhed og evne til at tænke og arbejde systematisk.

I fortsættersprogene bygger du videre på engelsk og tysk fra grundskolen, og i spansk møder du et helt nyt sprog, som bygges op fra grunden. Studieretningssprogene har fokus på kommunikation og udvikler din evne til at læse, forstå, tale og skrive ved at stille skarpt på alt fra poesi og podcasts til blogs, dokumentar og Shakespeare.

Begyndersproget spansk vægter den mundtlige kommunikation, det beskrivende og at udtrykke holdninger. I tysk og engelsk er tekstanalysen det centrale værktøj til at fordybe sig i ords og teksters mening, reflektere og gøre dig klog på mennesker − og på dig.