Biologi A – Kemi B

Hvorfor denne studieretning?

Denne studieretning er noget for dig, hvis du gerne vil have indblik i, hvordan verden kan beskrives biologisk og kemisk set. Eksempler på mulige emner:

• Verdens miljøudfordringer set ud fra dyrelivet og kemiske stoffer i naturen.
• Sundhed og sygdom – herunder lægemidlers opbygning og virkning.
• Fødevarer – hvad skal vi indtage, og hvorfor anvender man tilsætningsstoffer?

Studieretningen giver adgang til ca. 175 videregående uddannelser. Inden for sundhed og miljø er det uddannelse til bl.a. fødevareteknolog, laborant, bioanalytiker, radiograf og jordemoder. Desuden giver studieretningen adgang til langt de fleste uddannelser inden for f.eks. samfundsvidenskab, sprog, kultur og kommunikation.
Hvis du hæver matematik til A-niveau, åbner denne studieretning dørene til endnu flere uddannelser – bl.a. til dyrlæge, læge og tandlæge.

Fagene

Biologi omhandler alt fra molekyler og celler til organismer og økosystemer. Du arbejder bl.a. med bioteknologiske metoder og genteknologiske problemstillinger – herunder etiske aspekter.

Kemi tager udgangspunkt i grundstoffer og kemiske forbindelser, som kan lave forskellige reaktioner, og du lærer bl.a. om stoffer og reaktioner fra din hverdag. Biologi og kemi supplerer hinanden virkeligt godt.

Bl.a. kan kemi forklare molekylernes opbygning for vigtige bioaktive forbindelser samt beskrive reaktionerne i stofkredsløb i naturen. I begge fag tilrettelægges undervisningen, således at teori og praksis forenes gennem det eksperimentelle arbejde.