Aarhus Akademi 82

Nøgletal

Nøgletal 2020-21

Eksamensresultater – samlet karaktergennemsnit:

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

HF Akademiet

6,9

7,0

6,7

6,7

6,7

6,8

6,9

HF Landstal

6,0

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,3

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

STX Akademiet

7,4

7,3

8,2

7,9

7,4

8,0

7,8

STX Landstal

7,3

7,1

6,9

7,0

6,7

 

Fuldførelsesprocenter*

Fuldførelsesprocenter for eleverne på Århus Akademi*

Uddannelse

Start aug 2015

Start aug 2016

Start aug 2017

Start aug 2018

HF

Akademiet

66%

73%

71%

71%

HF

Landsplan

70%

69%

70%

69%

 

 

 

 

 

2-årig STX Akademiet

65%

72%

52%

63%

2-årig STX -landsplan

56%

59%

63%

62%

*Opgørelserne er baseret på vores egne indberetninger til ministeriet af elevbestand og af fuldførte eksamener. Tallene afviger fra UVMs statistikker bl.a. ift., at elever, der har været tilmeldt, men aldrig startet, tæller som ikke-fuldført i UVMs statistikker og elever, der har flyttet skole, tæller som fuldført på den fraflyttede skole. UVMs tal for landsplan og de enkelte skoler findes på https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/4.aspx

Overgang til videregående uddannelse

Andel af studenter, der efter 27 måneder er i gang med en videregående uddannelse

2017-årgangen: 55,3%

Har du spørgsmål?

Vores studievejledere sidder klar til at hjælpe dig med svar på dine spørgsmål om Århus Akademi.

Klik her og få svar på alt om livet på Århus Akademi – fra vores HF- og STX-uddannelser til vores lektiehjælp, caféer og studieture.

Kontaktformular

Har du spørgsmål?