Nøgletal

Nøgletal 2020-21

 

Eksamensresultater – samlet karaktergennemsnit:

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
HF Akademiet 6,9 7,0 6,7 6,7 6,7 6,8 6,9
HF Landstal 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,3

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
STX Akademiet 7,4 7,3 8,2 7,9 7,4 8,0 7,8
STX Landstal 7,3 7,1 6,9 7,0 6,7  

 

 

Fuldførelsesprocenter*

 

Fuldførelsesprocenter for eleverne på Århus Akademi*

Uddannelse Start aug 2015 Start aug 2016 Start aug 2017 Start aug 2018
HF

Akademiet

66% 73% 71% 71%
HF

Landsplan

70% 69% 70% 69%
         
2-årig STX Akademiet 65% 72% 52% 63%
2-årig STX -landsplan 56% 59% 63% 62%

 

*Opgørelserne er baseret på vores egne indberetninger til ministeriet af elevbestand og af fuldførte eksamener. Tallene afviger fra UVMs statistikker bl.a. ift., at elever, der har været tilmeldt, men aldrig startet, tæller som ikke-fuldført i UVMs statistikker og elever, der har flyttet skole, tæller som fuldført på den fraflyttede skole. UVMs tal for landsplan og de enkelte skoler findes på https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/4.aspx

 

Overgang til videregående uddannelse

 

Andel af studenter, der efter 27 måneder er i gang med en videregående uddannelse

2017-årgangen: 55,3%