Studievalg Østjylland

Studievalg Østjylland vejleder om alle videregående uddannelser i Danmark og kan hjælpe dig med at skabe overblik over uddannelses- og erhvervsmuligheder og med at finde vejen til en bestemt uddannelse efter HF/STX.
Du kan selv orientere dig om de videregående uddannelser i Uddannelsesguiden.

Mia Hildebrandt Wolff er Studievalgvejleder på Århus Akademi. Hun er på skolen cirka én gang om måneden, hvor hun har kontakt med både 1. og 2.hf’ere og 1. og 2.stx’ere.
Studievalgs primære formål er at vejlede i overgangen mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, mens det er skolens egne studievejledere, der er ansat til at støtte og vejlede i forbindelse med selve gymnasieforløbet.

Klassearrangementer og træffetid

I løbet af et skoleår afholder Studievalg Østjylland forskellige klassearrangementer om valg af videregående uddannelse. Mia træffes i studievejledningen cirka én gang om måneden, og det er muligt at booke tid til en personlig vejledning på www.studievalg.dk/book.

Desuden sørger Studievalg Østjylland for at informere om forskellige vejledningstilbud som f.eks. åbent hus, Udays, Studiepraktik og Studie- og Karrieredag.

www.studievalg.dk/book findes et overblik over Studievalgs aktiviteter. Her kan du se, hvornår Mia er på skolen, og hvordan man kan komme i kontakt med hende. Mia sender besked via Lectio, når hun har vigtige informationer om videregående uddannelse, men kan ikke kontaktes derigennem. Hun kan kontaktes direkte på mhw@studievalg.dk

Også tidligere elever er velkomne til at kontakte Mia på mhw@studievalg.dk eller til at besøge vejledningscentret Studievalg Østjylland på Dokk1.

Mia Hildebrandt Wolff