Studievejledning

Dan Olesen Birgitte Friis Søndberg Anders Hartlev Oksen Lars Frølund Kristensen
Dan Birgitte Anders Signe Lars

Århus Akademi har 5 studievejledere, som sidder klar ved telefonen kl. 9.15-14.00 hver skoledag.
Har du spørgsmål vedrørende vores uddannelser, inden du starter eller søger om optagelse,
så ring 8739 1680 eller skriv til kontoret i formularen til venstre.
Vejlederne kan bl.a. hjælpe dig med at søge merit for enkelte fag efter reglerne om merit og realkompetencevurdering.

Når du er startet på Århus Akademi, vil vejlederne hjælpe dig med at gennemføre din ungdomsuddannelse. Det sker gennem individuelle samtaler eller ved andre støttende tiltag, som fremgår af skolens fastholdelsesstrategi. Vi tilbyder bl.a. mentorordning og forløb hos skolens psykolog.

Før eller undervejs i din uddannelse kan du have spørgsmål til din videre uddannelse efter HF eller toårig STX. Dem kan du rette til Studievalg Østjylland. Du kan selv udforske de videregående uddannelser på Uddannelsesguiden.

Har du ikke en ungdomsuddannelse og er under 25 år, kan du få rådgivning og hjælp hos Ungdommens Uddannelsesvejledning UU i den kommune, du bor i.