Din økonomi

Deltagerbetaling

HF og toårig STX er gratis gymnasiale ungdomsuddannelser. Du skal dog påregne følgende udgifter:

  • 600 kr. til undervisningsmidler, som betales ved indmeldelsen.
  • Ekskursioner. Der skal påregnes udgifter på ca. 1200 kr. til ekskursioner med overnatning på de 2 år.
  • Du skal medbringe en bærbar computer til undervisningen. En Ipad er ikke et tilstrækkeligt arbejdsredskab på Århus Akademi. Skolen stiller Office365 inkl. 50Gb plads i skyen til rådighed for alle elever. Du får adgang til gratis download af den fulde nyeste version af Microsoft Office-pakken, så længe du går på skolen. Du får introduktion til Office365 i den første uge i skoleåret.

GS: Hvis det er mere end 2 år siden, du har afsluttet din gymnasiale ungdomsuddannelse, koster undervisningen 450 kr. pr. fag.

SU

  • Du kan søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på uddannelsen, og når du har bekræftet, at du ønsker pladsen – MEN du kan dog tidligst søge 1 måned, før du starter på din uddannelse.
  • Du skal søge elektronisk på selvbetjeningssystemet ‘minSU‘ via www.su.dk. Du logger på med NemID.
  • For at få SU skal du være 18 år. Er du under 18 år, kan du først få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.
  • Du skal normalt være dansk statsborger for at kunne få SU. Er du udenlandsk statsborger, har du dog mulighed for at søge om at blive ligestillet med danske statsborgere og dermed blive godkendt til SU. Du skal både søge SU i minSU og udfylde et særligt oplysningsskema for udenlandske statsborgere. Du gør begge dele i minSU. Oplysningskemaet med bilag skal afleveres på skolens kontor.
  • Er du under 20 år, får du satsen for hjemmeboende SU – også selv om du er flyttet hjemmefra. I visse tilfælde kan du dog godkendes til at få satsen til udeboende. Du skal selv søge om at få satsen til udeboende, og dispensations-ansøgningen afleveres på skolens kontor.
  • Har du brug for hjælp og vejledning mht. SU, så henvend dig til Joan Bundgaard på kontoret eller skriv til hende i formularen til venstre.

Tilskud til transport

Et såkaldt ‘Ungdomskort‘ giver dig rabat på offentlig transport mellem din skole og din bopæl.
Derudover giver Ungomskort dig mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris.
Ungdomskortet fungerer som et månedskort, som du skal vise til buschauffører, når du stiger på bussen og til kontrollører i tog og metro.

Legatbogen

I legatbogen finder du et register over alle fonde og legater i Danmark. Her kan du gratis søge efter økonomisk støtte til studierelaterede aktiviteter som fx. studieture.