Ansøgningsskemaer

Du kan nu søge om optagelse på toårig HF og toårig STX med skolestart pr. august 2018.

Kommer du direkte fra folke- eller efterskole, skal du søge via  optagelse.dk

Kommer du ikke direkte fra folkeskolen, skal du søge på Århus Akademis egne ansøgningsskemaer:

HF-ansøgningsskema

STX-ansøgningsskema

Ønsker du at supplere din studentereksamen med enkeltfag, kan du søge om at komme på GS.