Ansøgningsskemaer

Du kan nu søge om at komme på 2-årig HF eller 2-årig STX på Århus Akademi i skoleåret 2017-18 med start august 2017.

Kommer du direkte fra folke- eller efterskole, skal du søge via optagelse.dk.

Kommer du ikke direkte fra folkeskolen, skal du søge på Århus Akademis egne ansøgningsskemaer:

HF-ansøgningsskema

STX-ansøgningsskema

Ønsker du at supplere din studentereksamen med enkeltfag, kan du søge om at komme på GS.