Ansøgning om optagelse

Vi har åbent nu for optag til skoleåret 2021. Den generelle ansøgningsfrist er 1. marts. Vi modtager og behandler ansøgninger løbende også efter fristen. Hvis du er optagelsesberettiget og der er ledige pladser, vil du kunne optages.

Du kan søge om optagelse til skoleåret 2021 via optagelse.dk, både hvis du kommer direkte fra grundskolen, og hvis du har lavet noget andet efter grundskolen, og nu ønsker at søge 2-årig HF eller STX.

Vi vil give besked om, at vi har modtaget din ansøgning og yderligere oplysninger om optagelse og skolestart via breve i e-boks.

Den generelle ansøgningsfrist er 1. marts. Vi modtager og behandler ansøgninger løbende også efter fristen. Hvis du er optagelsesberettiget og der er ledige pladser, vil du kunne optages.

Kommer du ikke direkte fra grundskolen, er det vigtigt, at du vedhæfter kopier af alle dine tidligere eksamener ved din ansøgning på optagelse.dk, og at du holder øje med besked om indkaldelse til optagelsessamtale i din e-boks.

GS søges via VUC Aarhus’ hjemmeside, og ansøgningfristerne er
* 7. juli for sommerhold
* 10. august for kursusstart efterår
* 1. december for kursusstart forår
Efter fristerne optages kun på ledige pladser.

Læs mere om optagelsen under HF, STX og GS.