Ansøgning om optagelse

Mandag 18. januar 19.30 og lørdag 23. januar kl. 10 afholder vi infomøder om HF og STX på 2 år. Grundet coronasituationen afholdes infomøderne online. Vi sender yderligere informationer ca. 1 uge før arrangementet. Klik her for tilmelding

Du kan søge om optagelse fra midt i januar 2021 via optagelse.dk, Både hvis du kommer direkte fra grundskolen, og hvis du har lavet noget andet efter grundskolen og ønsker at søge 2-årig HF.

Den generelle ansøgningsfrist er 1. marts. Vi modtager og behandler ansøgninger løbende også efter fristen. Hvis du er optagelsesberettiget og der er ledige pladser, vil du kunne optages.

Vi vil give besked om, at vi har modtaget din ansøgning og yderligere oplysninger om optagelse og skolestart via breve i e-boks.

Kommer du ikke direkte fra grundskolen, er det vigtigt, at du vedhæfter kopier af alle dine tidligere eksamener ved din ansøgning på optagelse.dk, og at du holder øje med besked om indkaldelse til optagelsessamtale i din e-boks.

GS søges via VUC Aarhus’ hjemmeside her. Ansøgningfristerne er:
* 7. juli for sommerhold
* 10. august for kursusstart efterår
* 1. december for kursusstart forår
Efter fristerne optages kun på ledige pladser.

Læs mere om optagelsen under HF, STX og GS her