Ansøgning om optagelse

Alle vores pladser til skoleåret 2021/2022 er optaget. Vi forventer at åbne op for optag for det kommende skoleår i december. Vi har Orienteringsaften mandag d. 17. januar samt Åbent hus lørdag d. 22. januar 2022.

Den generelle ansøgningsfrist er 1. marts. Vi modtager og behandler ansøgninger løbende også efter fristen. Hvis du er optagelsesberettiget og der er ledige pladser, vil du kunne optages.

Vi vil give besked om, at vi har modtaget din ansøgning og yderligere oplysninger om optagelse og skolestart via breve i e-boks.

Kommer du ikke direkte fra grundskolen, er det vigtigt, at du vedhæfter kopier af alle dine tidligere eksamener ved din ansøgning på optagelse.dk, og at du holder øje med besked om indkaldelse til optagelsessamtale i din e-boks.

GS søges via VUC Aarhus’ hjemmeside her. Ansøgningfristerne er:
* 10. august for kursusstart efterår
* 1. december for kursusstart forår
Efter fristerne optages kun på ledige pladser.

Læs mere om optagelsen under HF, STX og GS her