Optagelse på HF

Alle vores pladser til skoleåret 2021/2022 er optaget. Vi forventer at åbne op for optag for det kommende skoleår i december. Vi har Orienteringsaften mandag d. 17. januar samt Åbent hus lørdag d. 22. januar 2022.

 

Når du har søgt ind

Vi vil give besked om, at vi har modtaget din ansøgning og yderligere oplysninger om optagelse og skolestart via breve i e-boks.

Den generelle ansøgningsfrist er 1. marts. Vi modtager og behandler ansøgninger løbende også efter fristen. Hvis du er optagelsesberettiget og der er ledige pladser, vil du kunne optages.

 

Du kan søge ind på HF lige efter 9. klasse, hvis:

 • Du har afsluttet undervisning og eksamen på 9. klassetrin efter bestemmelserne i lov om folkeskolen, herunder modtaget undervisning i andet fremmedsprog
 • Du er erklæret uddannelsesparat af UU
 • Du har opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • Du har opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit ved de lovbundne prøver blandt folkeskolens obligatoriske 9.-klasses-prøver
 • Er du ikke erklæret uddannelsesparat, kan du alligevel optages, hvis du får mindst 6,0 i karaktergennemsnit ved de lovbundne prøver 9. klasse
 • Du skal søge via din folkeskole og optagelse.dk

 

Du kan søge ind på HF direkte fra 10. klasse, hvis:

 • Du har afsluttet undervisning og eksamen på 10. klassetrin efter bestemmelserne i lov om folkeskolen, herunder modtaget undervisning i andet fremmedsprog
 • Du er erklæret uddannelsesparat af UU
 • Du har opnået mindst 4 i karaktergennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • Du har opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i både dansk og matematik ved eksamen i 10.klasse
 • Du skal søge via din folkeskole og optagelse.dk

 

Hvis du ikke søger ind på HF direkte efter 9. eller 10. klasse:

 • Skal du også søge via optagelse.dk
 • Det er vigtigt, at du vedhæfter kopier af alle dine tidligere eksamener ved din ansøgning på optagelse.dk, og at du holder øje med besked om indkaldelse til optagelsessamtale i din e-boks.
 • Du vil blive indkaldt til en samtale med en studievejleder, som på baggrund af en konkret vurdering indstiller til rektor, om du kan optages, eller om du skal til en optagelsesprøve.

Har du spørgsmål, er du velkommen til kontakte os på tlf. 87391680 (åbent alle skoledage kl. 8 – 15, fredage kl. 8 – 14) – eller skrive til os i formularen til venstre.