Optagelse på HF

Mandag 18. januar 19.30 og lørdag 23. januar kl. 10 afholder vi infomøder om HF og STX på 2 år. Grundet coronasituationen afholdes infomøderne online. Vi sender yderligere informationer ca. 1 uge før arrangementet. Klik her for tilmelding

Du kan søge om optagelse fra midt i januar 2021 via optagelse.dk, Både hvis du kommer direkte fra grundskolen, og hvis du har lavet noget andet efter grundskolen og ønsker at søge 2-årig HF.

Vi vil give besked om, at vi har modtaget din ansøgning og yderligere oplysninger om optagelse og skolestart via breve i e-boks.

Den generelle ansøgningsfrist er 1. marts. Vi modtager og behandler ansøgninger løbende også efter fristen. Hvis du er optagelsesberettiget og der er ledige pladser, vil du kunne optages.

 

Du kan søge ind på HF lige efter 9. klasse, hvis:

 • Du har afsluttet undervisning og eksamen på 9. klassetrin efter bestemmelserne i lov om folkeskolen, herunder modtaget undervisning i andet fremmedsprog
 • Du er erklæret uddannelsesparat af UU
 • Du har opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • Du har opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit ved de lovbundne prøver blandt folkeskolens obligatoriske 9.-klasses-prøver
 • Er du ikke erklæret uddannelsesparat, kan du alligevel optages, hvis du får mindst 6,0 i karaktergennemsnit ved de lovbundne prøver 9. klasse
 • Du skal søge via din folkeskole og optagelse.dk

 

Du kan søge ind på HF direkte fra 10. klasse, hvis:

 • Du har afsluttet undervisning og eksamen på 10. klassetrin efter bestemmelserne i lov om folkeskolen, herunder modtaget undervisning i andet fremmedsprog
 • Du er erklæret uddannelsesparat af UU
 • Du har opnået mindst 4 i karaktergennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • Du har opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i både dansk og matematik ved eksamen i 10.klasse
 • Du skal søge via din folkeskole og optagelse.dk

 

Hvis du ikke søger ind på HF direkte efter 9. eller 10. klasse:

 • Skal du også søge via optagelse.dk
 • Det er vigtigt, at du vedhæfter kopier af alle dine tidligere eksamener ved din ansøgning på optagelse.dk, og at du holder øje med besked om indkaldelse til optagelsessamtale i din e-boks.
 • Du vil blive indkaldt til en samtale med en studievejleder, som på baggrund af en konkret vurdering indstiller til rektor, om du kan optages, eller om du skal til en optagelsesprøve.

Har du spørgsmål, er du velkommen til kontakte os på tlf. 87391680 (åbent alle skoledage kl. 8 – 15, fredage kl. 8 – 14) – eller skrive til os i formularen til venstre.