HF Musik & Drama

Hvorfor HF Arts – Dramatik?

Er du interesseret i musik og teater, og har du lyst til at indgå i kreativt samarbejde med andre, er denne fagpakke noget for dig. Vi arbejder med at skabe og forstå musik og sceniske udtryk, og vi lader os inspirere i mødet med den professionelle kunst, når vi går til koncerter og i teateret.

På denne fagpakke gør vi meget ud af at mødes med andre, der også brænder for musik og teater. Vi deltager bl.a. i inter-gymnasialt MGP, en scenekunstfestival og en workshop med professionelle skuespillere. Denne fagpakke kan derfor ses som ”det kreative frirum” i hverdagen.

Fagpakken er et godt valg, hvis du overvejer en fremtid inden for kunst- og kulturbranchen, og du får desuden en masse kreative kompetencer, der er vigtige i arbejdet som folkeskolelærer eller pædagog.

Fagene

Fagpakken indeholder fagene Musik B og dramatik C. Begge fag har en praktisk og en teoretisk del.

I musik arbejder vi i praksis med sammenspil og arrangement. Teoretisk arbejder vi med analyse af klassisk og rytmisk musik samt forskellige genrer og musikhistoriske perioder.

I dramatik arbejder vi i praksis med fysiske øvelser på gulvet, hvor vi afprøver forskellige teaterformer og skuespilteorier. I teorien kobler vi teaterfaglige begreber på det fysiske arbejde og placerer det i teaterhistorien. Samspillet mellem de to fag kulminerer i en større produktion som fx en teaterkoncert, hvor vi omarrangerer musiknumre af kendte kunstnere og udvikler sceniske billeder med fokus på dramaturgi og performance.