GS


Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på en videregående uddannelse, kan du læse fag på GS, Gymnasial Supplering.

Tjek altid adgangskravene til videregående uddannelser på Uddannelsesguiden, eller spørg hos studievalg i dit lokalområde.
Her i området er det Studievalg Østjylland.

Optagelse på GS

  • For at blive optaget skal du have en afsluttet gymnasial eksamen.
  • Aktuelt kursustilbud og tilmelding til GS-undervisningen i Aarhus: Se VUC Aarhus’ hjemmeside. Du skal scrolle ned for at finde udbud og tilmelding til Århus Akademi.

Aktuelt GS-forløb på Århus Akademi

August 2018:
Kemi C kl. 8.00 – 15.25 mandag til fredag i perioden 1. august – 21. august med eksamen 22.-24. august
Yderligere oplysning om sommer-gsk – se VUCs hjemmeside.

Efterår 2018:
En fagpakke i et forløb på 3 måneder: Matematik (B til) A og fysik (C til) B kl. 8.00 – 14.00 mandag til fredag i perioden 3. september til 30. november med eksamen i december 2018 (der er fri i uge 42).
Er du SU-berettiget, kan du få SU i 3 mdr, når du følger en pakke.

Forår 2019:
Tysk (0 til) B kl. 9.30 – 14.00 mandag til fredag (kræver minimum 3 års undervisning i folkeskolen eller tilsvarende)
i perioden 1. februar – 30. april med eksamen i maj/juni 2019. Der er ikke vinterferie i uge 7.
Fysik (C til) B 1. marts – 30. april mandag til fredag kl. 9.30 – 14.00 med eksamen i maj/juni

Der er lektiecafé i de naturvidenskabelige fag kl. 14 – 17 mandag til torsdag på Århus Akademi

Læs mere om Gymnasial Supplering på www.gsdanmark.dk