GS og SOF

Er du nuværende elev på HF? Se vores supplerende overbygningsforløb (SOF)

Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på en videregående uddannelse, kan du læse fag på GS, Gymnasial Supplering på Århus Akademi.

Tjek altid adgangskravene til videregående uddannelser på Uddannelsesguiden, eller spørg hos studievalg i dit lokalområde.
Her i området er det Studievalg Østjylland.

Optagelse på GS

Kommende GS-forløb i Efteråret 2021

Der tilbydes 2 fagpakker

Matematik (B til) A og Fysik (C til) B

Matematik (B til) A og Kemi (C til) B

Begge fagpakker har undervisning fra 8.00-14.00 og afvikles fra 1. september til 30. november. Eksamen afvikles i perioden den 1. december til 17. december 2021.

Der er studiecafé mandag til torsdag kl. 14.10-16.50.

Kommende GS-forløb i foråret 2022:

Der tilbydes 1 fagpakke samt 2 enkeltfag:

Matematik (B til) A og Fysik (C til) B. Undervisningen er fra kl. 8.00-14.00 og afvikles fra 1. februar til 29. april.

Tysk fortsætter (0 til) B. Undervisningen er fra 9.30-14.00 og afvikles fra 1. marts til 29. april

Fysik (C til) B. Undervisningen er fra 9.30-14.00 og afvikles fra 1. marts til 29. april.

Er du SU-berettiget, kan du få SU i undervisningsperioden, når du følger ét af ovennævnte 3 tilbud. Der er ikke vinterferie i uge 7, men der afholdes påskeferie.

Eksamen afvikles i perioden den 17. maj-3. juni 2022.

Der er studiecafé mandag til torsdag kl. 14.10-16.50 i fagene matematik og fysik.