Klassebilleder dimission 2021

Hjertelig tillykke til alle dimittender 2021!